Checkloven § 15

 1. § 15
  Endossementet skal være ubetinget. Enhver betingelse, hvoraf det gøres afhængigt, anses som uskrevet.
 2. Stk. 2.
  Endossement for en del af checksummen er ugyldigt.
 3. Stk. 3.
  Endossement fra trassatbanken er ligeledes ugyldigt.
 4. Stk. 4.
  Endossement til ihændehaveren anses som blankoendossement.
 5. Stk. 5.
  Endossement til trassatbanken gælder udelukkende som kvittering undtagen i det tilfælde, hvor denne har flere foretningsafdelinger, og endossementet er sket til en anden forretningsafdeling end den, på hvilken checken er trukket.