Checkloven § 14

  1. § 14
    En check, der lyder på betaling til en bestemt person med eller uden udtrykkelig angivelse af, at den er til ordre, kan ved endossement overdrages til en anden (endossatar).
  2. Stk. 2.
    En check, der lyder på betaling til en bestemt person med tilføjelsen »ikke til ordre« eller tilsvarende udtryk, kan kun overdrages i den form og med de virkninger, der gælder for almindelig overdragelse af fordring.
  3. Stk. 3.
    En check kan endosseres også til trassenten, til en endossent eller til en avalist. Disse kan endossere checken videre.