CFCS-loven § 8 a

  1. § 8 a
    Oplysninger, der er omfattet af denne lov, kan overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om Center for Cybersikkerheds overførsel af oplysninger, der skal bevares for eftertiden, til Rigsarkivet og om centerets opbevaring af sådanne oplysninger, indtil overførsel til Rigsarkivet kan ske.