CFCS-loven § 5

  1. § 5
    Ved begrundet mistanke om en sikkerhedshændelse kan Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste uden retskendelse behandle stationære data fra en myndighed eller virksomhed, der ikke er tilsluttet netsikkerhedstjenesten, når
    1. 1) myndigheden eller virksomheden har anmodet Center for Cybersikkerhed om bistand, stillet de stationære data til rådighed for netsikkerhedstjenesten og givet skriftligt samtykke til behandlingen og
    2. 2) behandlingen vurderes at kunne bidrage til at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet.