CFCS-loven § 20

  1. § 20
    Tilsynet påser efter klage eller af egen drift, at Center for Cybersikkerhed overholder reglerne i kapitel 4, 4 a, 6 og 7 vedrørende behandling af personoplysninger.