Cfc-afgiftsloven § 20

  1. § 20
    Loven træder i kraft den 1. januar 1989.
  2. Stk. 2-4.
    (Ophævet)