Bygningsfredningsloven § 8 a

  1. § 8 a
    Kulturministeren udarbejder og ajourfører oversigter over fredninger efter loven, herunder fredningernes bærende fredningsværdier.