Bygningsfredningsloven § 4

  1. § 4
    Bygninger opført før år 1536 er uden særlig beslutning fredet efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan begære en meddelelse om, at en bygning er opført før år 1536, tinglyst på den pågældende ejendom.