Bygningsfredningsloven § 29

  1. § 29
    Tilladelser, samtykke m.v. i henhold til loven bortalder, såfremt de ikke er udnyttet inden fem år fra meddelelsen.