Bygningsfredningsloven § 25

  1. § 25
    Kulturministeren yder faglig rådgivning og anden bistand til andre myndigheder i spørgsmål vedrørende bygningsfredning og -bevaring.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren vejleder og informerer andre myndigheder og private om frednings- og bevaringsspørgsmål.