Bygningsfredningsloven § 22

 1. § 22
  Det Særlige Bygningssyn består af indtil 13 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Der skal blandt medlemmerne være repræsenteret faglige kompetencer inden for arkitektur og kulturhistorie.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der er indstillingsberettiget til Det Særlige Bygningssyn, herunder om indstilling af suppleanter samt om Det Særlige Bygningssyns virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Formanden for Det Særlige Bygningssyn beskikkes af kulturministeren blandt medlemmerne.
 4. Stk. 4.
  Beskikkelserne gælder for 4 år.