Bygningsfredningsloven § 21 a

  1. § 21 a
    Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal udpege bevaringsværdige bygninger i kommunalplanen, jf. § 17.