Bygningsfredningsloven § 21

  1. § 21
    Kulturministeren kan udarbejde vejledninger for varetagelsen af de i § 1 nævnte interesser i den kommunale planlægning.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan udarbejde forslag til bevaringsbestemmelser, der kan indgå i den kommunale planlægning i medfør af planloven.