Brugsmodelloven § 73 d

  1. § 73 d
    For anmodning om genoptagelse af en brugsmodelansøgning betales 400 kr., jf. § 20, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    For anmodning om genoprettelse af en brugsmodelansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 66, stk.1.
  3. Stk. 3.
    For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 61 b, stk. 2, betales 1.500 kr.