Brugsmodelloven § 73 c

  1. § 73 c
    For anmodning om prøvning af en registreret brugsmodel i henhold til § 50, stk. 1, betales 4.000 kr.
  2. Stk. 2.
    For publicering af ændret brugsmodelskrift betales 1.100 kr., jf. § 52, stk. 2.