Brugsmodelloven §§ 73a-73e

 1. § 73 a
  For ansøgning om registrering af dansk brugsmodel betales 2.000 kr., jf. § 14, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk ansøgning om brugsmodel betales 2.000 kr., jf. § 36, stk. 1, nr. 3.
 3. Stk. 3.
  For ansøgning om videreførelse af en international brugsmodelansøgning for Danmark betales et gebyr på 2.000 kr., jf. § 29, stk. 1. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den internationale brugsmodelansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 29, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  For anmodning om prøvning af en ansøgning om brugsmodel i henhold til § 19, stk. 2, betales 4.000 kr.
 5. Stk. 5.
  For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 33 og 34 om internationale brugsmodelansøgninger betales 2.400 kr.
 1. § 73 b
  For fornyelse af brugsmodelregistrering betales et gebyr på 2.000 kr. for første periode og et gebyr på 3.000 kr. for anden periode, jf. § 38.
 2. Stk. 2.
  Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.
 1. § 73 c
  For anmodning om prøvning af en registreret brugsmodel i henhold til § 50, stk. 1, betales 4.000 kr.
 2. Stk. 2.
  For publicering af ændret brugsmodelskrift betales 1.100 kr., jf. § 52, stk. 2.
 1. § 73 d
  For anmodning om genoptagelse af en brugsmodelansøgning betales 400 kr., jf. § 20, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  For anmodning om genoprettelse af en brugsmodelansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 66, stk.1.
 3. Stk. 3.
  For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 61 b, stk. 2, betales 1.500 kr.
 1. § 73 e
  For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende internationale ansøgninger betales 1.500 kr., jf. § 26.