Brugsmodelloven § 61 a

  1. § 61 a
    Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af § 54, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaver.