Brugsmodelloven § 16

  1. § 16
    I samme ansøgning må der ikke søges om brugsmodelregistrering af to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser.