Boneloc-loven
Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992

 1. § 1
  Patienter, som før 1. juli 1992 er blevet opereret med Boneloc-cement, har ret til erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om patientforsikring, jf. dog §§ 5 og 6. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.
 1. § 2
  Patientforsikringsforeningen modtager, oplyser og afgør sager efter denne lov.
 1. § 3
  Har den driftsansvarlige sygehusmyndighed anerkendt erstatningspligt i anledning af en operation som nævnt i § 1, kan krav efter denne lov først rejses, når sygehusmyndigheden har tilkendegivet, hvilken erstatning m.v. der kan ydes.
 1. § 4
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 1. § 5
  Bestemmelsen i § 19 i lov om patientforsikring om forældelse af erstatningskrav gælder ikke for patienter, der anmelder deres krav til Patientforsikringsforeningen efter denne lov.
 1. § 6
  Loven omfatter alene krav anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden den 1. januar 2003.