Boligreguleringsloven § 58

 1. § 58
  Udlån til beboelsesejendomme kan ydes til:
  1. 1) Installation af centralvarme eller anden forbedring af en ejendoms varmeinstallation.
  2. 2) Varmeisoleringsarbejder.
  3. 3) Forbedring af sanitære installationer.
  4. 4) Forbedring af køkkener.
  5. 5) Brandsikringsforanstaltninger.
  6. 6) Andre forbedringer, hvorved ejendommens brugsværdi forøges i væsentlig grad, herunder f.eks. til omlægning af gårdspladser, fjernelse af hegn, skure el. lign., hvorved der tilvejebringes opholdsarealer for beboerne, samt til fjernelse af bygninger, som ved deres beliggenhed, omfang eller anvendelse er til væsentlig ulempe for beboerne, og hvis fjernelse medfører en varig forbedring af forholdene.
  7. 7) Opretning.
 2. Stk. 2.
  Lån kan kun ydes, hvis forbedringen og udgiften ved dens gennemførelse er rimelig.