Blodforsyningsloven § 7

 1. § 7
  Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om
  1. 1) testning af blod og blodkomponenter,
  2. 2) undersøgelse af og udvælgelse af donorer af blod og blodkomponenter og
  3. 3) de oplysninger, der skal gives til og indhentes fra donorer af blod og blodkomponenter.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsstyrelsen fastsætter regler, der sikrer, at alle oplysninger indsamlet efter regler udfærdiget i medfør af denne lov, som tredjepart har adgang til, er gjort anonyme.