Blodforsyningsloven § 1

  1. § 1
    Lovens formål er
    1. 1) at fremme selvforsyning i Danmark med humant blod og dele af blod (blodkomponenter), der afgives til behandlingsformål,
    2. 2) at sikre, at humant blod og blodkomponenter afgives frivilligt og uden betaling, og
    3. 3) at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til humant blod og blodkomponenter til behandlingsformål og dermed beskytte patienter mod overførsel af sygdom.