Biobrændstofloven § 3 b

  1. § 3 b
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om metoden til beregning af brændstoffers vugge til grav-emissioner af drivhusgasser.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om metoden til fastsættelse af grundlaget for en drivhusgasreduktionsforpligtelse fastsat i medfør af § 3, stk. 2.