Biblioteksloven § 3

 1. § 3
  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt
  1. 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket,
  2. 2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og
  3. 3) oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt.
 3. Stk. 3.
  Lederen af et folkebibliotek skal have en relevant faglig baggrund.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelser kan nedsætte et biblioteksråd med henblik på samordning af biblioteksvirksomheden mellem flere kommuner.