Biblioteksloven § 14

 1. § 14
  Statsbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved
  1. 1) at stille bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer til rådighed for folkebibliotekerne,
  2. 2) at formidle lån fra ind- og udland,
  3. 3) at fremskaffe materiale med særligt henblik på flygtninges og indvandreres behov til folkebibliotekerne og andre relevante institutioner samt
  4. 4) at varetage en central depotbiblioteksfunktion for folkebibliotekerne.