Biblioteksloven § 12

  1. § 12
    Staten afholder udgiften til centralbiblioteksvirksomheden.
  2. Stk. 2.
    Statens bevilling til centralbibliotekerne fastsættes på de årlige finanslove.