Biblioteksloven § 1

  1. § 1
    Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
  2. Stk. 2.
    Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.
  3. Stk. 3.
    Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.