Beredskabsloven § 72

  1. § 72
    I værnepligtsloven, jf. lov nr. 213 af 30. maj 1980, foretages følgende ændringer: