Beredskabsloven § 54 a

  1. § 54 a
    Reglerne i §§ 52-54 og §§ 60-66 finder tilsvarende anvendelse på kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår.