Beredskabsloven § 51

 1. § 51
  Forsvarsministeren fastsætter regler for uddannelse af det personel, der ikke aflønnes for deres deltagelse i redningsberedskabet (frivillige), herunder om ydelser til de frivillige og udgiftsfordelingen mellem staten og kommunerne.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeren fastsætter de opgaver, der kan løses af frivillige i det statslige redningsberedskab.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af frivillige i kommunens beredskab.
 4. Stk. 4.
  Under krise eller krig gælder §§ 60-66 også for frivillige.