Beredskabsloven § 45

  1. § 45
    Vedkommende minister kan pålægge enhver pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af beredskabet.