Beredskabsloven § 42

  1. § 42
    Enhver skal på anmodning af redningsberedskabet stille sin bolig eller andre lokaler til rådighed for de evakuerede og bespise dem i nødvendigt omfang.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren fastsætter den godtgørelse, der skal ydes herfor.