Beredskabsloven § 41

  1. § 41
    Enhver skal rette sig efter de påbud, der udstedes af redningsberedskabet.
  2. Stk. 2.
    Enhver skal overholde afspærringer i forbindelse med en indsats og efterkomme politiets eller redningsberedskabets opfordring til at forlade det afspærrede område eller vejene hertil.
  3. Stk. 3.
    Enhver skal ved ordre om evakuering inden for de givne frister forlade opholdsstedet og begive sig ad de anviste veje til de udpegede indkvarteringsområder.