Beredskabsloven § 4

  1. § 4
    Forsvarsministeren er øverste administrative myndighed for det statslige redningsberedskab.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren fører tilsyn med det kommunale redningsberedskab. Forsvarsministeren kan bemyndige Beredskabsstyrelsen til at udøve tilsynet, herunder til at foretage prøvealarmering af redningsberedskabet. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.