Beredskabsloven § 24

  1. § 24
    De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.
  2. Stk. 2.
    Planerne skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang hvert fjerde år.
  3. Stk. 3.
    Planerne og revisioner heraf sendes til Beredskabsstyrelsen.