Beredskabsloven § 22

  1. § 22
    Redningsberedskabet har under indsats ret til at bruge det vand, der findes i brønde, vandledninger og andre vandsteder.