Beredskabsloven § 17

  1. § 17
    Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politidirektøren.
  2. Stk. 2.
    I forbindelse med indsættelse af redningsberedskabet skal politidirektøren i fornødent omfang sørge for varsling, afspærring, evakuering og andre nødvendige foranstaltninger.