Beredskabsloven § 16

  1. § 16
    Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.