Beredskabsloven § 15

  1. § 15
    Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren fastsætter regler om vandforsyningen til brandslukning.