BBR-loven § 10

  1. § 10
    Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.