Batteriafgiftsloven § 22

  1. § 22
    Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.