Batteriafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgiften udgør for:
  2. Stk. 2.
    For brugte varer udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny vare, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel-cadmium-akkumulator.