Børneloven § 9

 1. § 9
  Sagens parter er
  1. 1) barnet eller dets dødsbo,
  2. 2) moderen eller hendes dødsbo,
  3. 3) en mand, der er registreret som far eller har anerkendt faderskabet, eller hans dødsbo,
  4. 4) en mand, der efter moderens oplysninger er eller kan være barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo,
  5. 5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. §§ 6 eller 6 a, eller hans dødsbo,
  6. 6) en kvinde, der er registreret som medmor eller har anerkendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo og
  7. 7) en kvinde, der har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor, jf. § 6 a, eller hendes dødsbo.
 2. Stk. 2.
  Er moderen død, inddrager Familieretshuset efter anmodning fra barnets værge en mand eller kvinde som part, hvis det antageliggøres, at manden er eller kan være barnets far, eller at kvinden er eller kan være barnets medmor.