Børneloven § 29

  1. § 29
    Bestemmelserne i kapitel 1-4 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.