Børneloven § 19

  1. § 19
    Faderskab og medmoderskab kan anerkendes over for retten. § 14 finder tilsvarende anvendelse.