Avu-loven § 7 a

  1. § 7 a
    Kursister omfattet af § 2, stk. 2, nr. 4, kan højst følge undervisningen i ét fag hvert halvår.