Avu-loven § 29

  1. § 29
    Institutionen udsteder et kompetencebevis, hvis den pågældende ansøger har dokumenteret og institutionen har vurderet, at ansøgerens kompetencer giver grundlag herfor.
  2. Stk. 2.
    Kompetencebeviset kan omfatte afgrænsede dele af et fag eller et helt fag på niveauerne G til A.