Avu-loven § 21

  1. § 21
    Institutionen fastlægger et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelsen og undervisningen.
  2. Stk. 2.
    Undervisningsministeren fastsætter regler herom.