Avu-loven § 13

  1. § 13
    Institutionen skal foretage en løbende evaluering af den enkelte kursist.
  2. Stk. 2.
    Undervisningen skal løbende evalueres for at sikre, at planlægningen og gennemførelsen af undervisningen lever op til de mål, der er for uddannelsen og for de enkelte fag.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeren fastsætter regler om intern evaluering.