Autorisationsloven § 72 a

  1. § 72 a
    Det er ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeindgangen.